وی ادامه داد: یکی از جاهایی که می‌شود ارزش هنری یک مجموعه را فهمید، در جشنواره‌ها و دوسالانه‌های هنری است، انجمن خوشنویسان قم به واسطه هنرمندانی که در آن هستند، همیشه در جشنواره‌ها رتبه‌های بسیاری را کسب می‌کند و این انجمن به تعدد افراد برتر در جشنواره‌های خوشنویسی شناخته شده است.