موسس و مدرس انجمن خوشنویسان قم، هنرمند فرهمند و پیشکسوت ارجمند جناب استاد حسن آهنگران تن خاکی وا نهاد و به سوی بی سو رجعت نمود.

کلیه حقوق سایت متعلق است به انجمن خوشنویسان قم
طراحی در سما